International Yoga Convention 2019

Друзья Намастэ!! (рус)

Ассоциация «Антара»,  совместно с партнёрами «Avatar Yoga Festivali», «ОМ Актив»  приглашает всех любителей йоги и здорового образа жизни на Международную Конвенцию по Йоге в Республики Молдова, которая впервые пройдёт в Кишинёве 21 апреля 2019 года в спорт комплексе «Олимпия».

Участники предыдущих мероприятий Ассоциации “Антара”


          Цель Международной Конвенции по Йоге – распространение  знаний и методов духовного и физического совершенствования доставшихся нам от седой древности, и современных научных достижений в этой области, а также развитие Йоговского движения в Молдове и пропаганда здорового образа жизни.

         Йога в современном контексте – это синтез древних знаний и методов духовного развития пришедших к нам с востока, (где зарождались первые цивилизации, и знания о человеке и его месте в природе) с научными достижениями в сфере развития  и раскрытия человеческих способностей и возможностей, познания своей психической и физической природы, пришедших к нам с развитием западной цивилизации.

         Поэтому ещё одной задачей  Международной Конвенции по Йоге в Республики Молдова это навести мосты между древностью и современными достижениями,  что позволит нам  узнать немного больше о возможностях человеческой природы и путях её духовного и физического развития.

Надеемся, что Молдова станет тем местом преломления и объединения востока и запада, знаний седой древности и достижений современной науки и цивилизации.

         Первая Международная  Конвенция по Йоге будет посвящена, истокам йоги её истории, знаниям которые зарождались в древности, и дошли до наших дней. В рамках конвенции будут прочитаны несколько лекции, по истории йоги, и аюрведы, а также пройдут практические занятия по различным направлениям, методам и стилям йоги, направленные на то чтобы углубить наши познания в практики асан, пранаям, и медитации.

         И, конечно же, культурная программа нашей конвенции порадует всех любителей йоги, это традиционные розыгрыши подарков среди участников конвенции от наших спонсоров и партнёров,  а также концерт  медитативной музыки.

Йога Конвенция рассчитана как для новичков, так и опытных практиков; для тех кто хочет расширить свои познания и опыт в практике йоги.

Стоимость участия в Конвенции 250 лей – билеты в продаже

Prieteni Namastă (rom)


             Asociația «Antara»  impreună cu partnerii «Avatar Yoga Festivali»,

Participanții la evenimente organizate de asoțiația ”Antara”

 «OM Activ»  invită toți amătorii de Yoga și a modului sănătos de viață la Convenția Internațională  de Yoga in Republica Moldova, care va avea loc de prima dată in Chișinău  21 aprilie 2019.

         Scopul  Convenției Internaționale  de Yoga – răspândirea cunoștințelor și a metodelor de perfecțiune spirituală și fizică a omului, moștenite de la vechea antichitate, atît și progresele științifice moderne în acest domeniu, cît și dezvoltarea

și promovarea Yogii și modului sănătos de viață in Republica Moldova.

         Yoga –  în contextul modern este o sinteză a cunoștințelor antice și a metodelor de dezvoltare spirituală care au venit la noi dinspre est, cu realizări științifice în domeniul dezvoltării și dezvăluirii abilităților și capacilităților umane, a cunoașterii naturii noastre mentale și fizice, care a venit la noi cu dezvoltarea civilizației occidentale.

         De aceea, o altă sarcină a Convenției Internaționale de Yoga în Republica Moldova este de a construi punți între antichitate și realizări moderne, ceea ce ne va permite să învățăm mai mult despre posibilitățile naturii umane și căile dezvoltării noastre spirituale și fizice.

         Sperăm că Moldova va deveni acel loc de refracție și unificare a estului și a vestului, cunoașterea vechii antichități și realizările științei  a civilizației moderne.

         Prima Convenție Internațională de Yoga va fi dedicată originii yoghiei istoriei sale, cunoștințelor provenite din antichitate și care au supraviețuit până în zilele noastre.

 În cadrul convenției, vor fi oferite mai multe prelegeri cu privire la istoria yoga și ayurveda, precum și exerciții practice în diverse domenii, metode și stiluri de yoga, care vizează aprofundarea cunoștințelor noastre în practica asanelor, pranayamei și meditației.

Și, bineînțeles, programul cultural al convenției noastre va încânta toți iubitorii de yoga, acestea sunt desene tradiționale de cadouri printre participanții la convenții de la sponsorii și partenerii noștri, precum și un concert de muzică meditativă.

Convenția Yoga este concepută atât pentru începători, cât și pentru particapanți experimentați; pentru cei care doresc să își extindă cunoștințele și experiența în practicarea yoga.

Costul de participare la Convenție 250 lei – bilete în vânzare

https://iticket.md/event/international-yoga-convention?fbclid=IwAR0Gh2rJPZgTDRSZqVRXknmq0BSHpGG5VLW-lkHe8dwRm5TO4kuNzlHsoy0

Рекомендации: удобная одежда, коврик для практики, блокнот/ручка для заметок.

Recomandăm să aveți covorași pentru Yoga, îmbrăcăminte comodă, carnet și pisc.


Locul de desfășurare – rezervele de muncă “Olimpia”. Str. Decebal 72

Data de 21 aprilie 2019.
Место проведения – трудовые резервы “Olimpia”.  Ул. Дечебал 72

Дата проведения 21 апреля  2019 года.

Программа:

   9.00 Открытие Йога Конвенции

  1. 9.15 -9.45.  «Сукшма Вьяяма»  (Яна Троян)
  2. 10.00 -11.00. «Безопасность Йоги в идеале и в жизни, оптимизация практики под индивидуальные особенности» ( Сергей Баранчан )
  3. 11.15-12.15. «Интуитивная Йога. Не навреди!» (Ирина Черноморец)
  4. 12.30 -13.30. «Истоки – краткая история йоги» (Погребняк Пётр)
  5. 13.30-14.30    «Йога – от грубого к тонкому» (Андрей Шушвалюк)
  6. 14.30 -15.00. Перерыв
  7. 15.00-16.30  «Лекция – Панчакарма,  аюрведические принципы очищения организма»  (Евгений Корякин, Киев).
  8. 16.45 -18.00 «Пранаяма- 4  я ступень йоги, практика» (Дмитрий Смирнов, Одесса, Украйна)
  9. 18.15-19.15  «Акройога,  парные взаимодействия и интуиция тел»
  10. ( Игорь Бабилев  и Ольга Арапова)

                    19.15 «Концерт медитативной музыки»

20.00 Закрытие Международной йога Конвенции.

Programul:

9.00 Deschiderea Convenției Internaționale  de Yoga

 .

1.  9.15 -9.45 «Sukșma Viaama»  (Iana Troian)

2. 10.00 -11.00 « Siguranța Yoga,  în mod ideal și în viață, optimizarea practicii pentru caracteristicile individuale»  (Barancean Sergiu)

 3.  11.15-12.15. «Yoga intuitivă. Nu face nici un rău!» ( Irina Cernomoret) 

4. 12.30-13.30.« Originile – o scurtă istorie a yoga » (Petru Pogrebneac)

5. 13.30-14.30  « Yoga – de la aspru la subtil » (Andrei Șușvaliuk)

6. 14.30 -15.00. Întrerupere

7. 15.00-16.30.  « Prelegere – Panchakarma, principiile ayurvedice de curățare a corpului » (Eugeniu Koreakin, Kiev)

8. 16.15 -17.15. «Pranaiama – 4 a etapă in yoga, practica » (Dmitrii Smirnov, Odesa)

9. 17.30-19.00. «Acroyoga, interacșiuni în pereche și intuiția corporală» (Igori Babilev și Oliga Arapova).

                  19.15. «  Concertul – meditația sonară »

       20.00 Inchiderea Convenției Internaționale de Yoga.

Наша команда.Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх