Сертификационный Курс подготовки инструкторов 2020

Друзья Намастэ !! (рус.)

Ассоциация йоги и  инициатив здорового образа жизни «Антара» совместно с Госудаоственным  Университетом Физической Культуры и Спорта Республики Молдова приглашает всех желающих на курсы профессиональной подготовки по специальности «инструктор йоге».

Курсы подготовки инструкторов йоги будут состоять из двух частей теория/практика,  и трёх модулей (два теоретических и один практический ), по различным дисциплинам, которые необходимы  начинающим  преподавателям, для того чтобы стать настоящим профессионалом своего дела.

Преподавательский состав курсов: одни из самых лучших и опытных дипломированных преподавателей Университета физической культуры и спорта Республики Молдова, а также самые опытные и квалифицированные преподаватели Ассоциации «Антара».

Длительность курсов: 3 месяца, начиная с марта 2020, года курсы будут проходить в будние дни пн, ср. и пт по вечерам с 18-00-21-00, (Университет физической культуры и спорта) а также по субботам и воскресеньям в 14-00 -17-00 теория /практика йоги (Ассоциация Антара) в общей сложности 200 часов теории и практики.

По окончанию курса всем участникам,  успешно сдавшим экзамены, будут выданы соответствующие сертификаты государственного образца утверждённые Министерством образования.

Тем кто не сдаст экзамены будет выдана справка что они прослушали курс для преподавателей йоги.

Условия принятия на курсы:

-Наличие законченного среднего образования (бакалавр), или высшего образования.

– Желательно наличие опыта практики в йоге минимум 2-3 года.

– Предварительная регистрация по телефону, и внесение не большого  аванса.

Курсы проводятся на двух языках рус\ рум.

Количество участников в группе ограничено, по всем подробностям обращайтесь по телефону 069365900 Пётр.

Программа курса:

Теория/общие дисциплины  (1 модуль).

 • Анатомия опорно-двигательного аппарата
 •  Физиология мышечной деятельности
 •  Биомеханика
 • Теория и методика физической культуры
 •  Педагогические основы профессиональной подготовки специалиста
 •  Психофизиодиагностика
 •  Теория и методика Йоги.

Теория / йога (2 модуль)

 • История Йоги

 Стили и направления йоги в современном мире, источники используемые в йоге (литература)

 •  Философия и космология йоги
 • Аштанга йога (8 частей йоги согласно, йога сутрам Патанджали)
 •  Энергетическая структура человека, согласно представлениям йогов
 •  Понятие о пране, виды пран, их функции.
 •  Шаткармы (очищения тела)
 •  Общие правила безопасности, на занятиях по йоге
 •  Алгоритм построения и проведения занятий йоги, для различных групп занимающихся
 • Общие правила и рекомендации по  питанию при занятиях йогой

Практика/йога  (3-й модуль)

 • Асаны (позы ) – 32 базовые асаны йоги,
 • Геометрия и основные принципы отстройки асан
 • Алгоритм построения последовательности асан во время проведения занятий по йоге
 • Различные режимы практики йоги
 • Виньясы, крамы ( связки) – используемые в практики йоги,
 • Сукшма Вьяяма (динамический комплекс)
 • Пранаяма (дыхания йогов)
  • – Основные виды пранаям

– Физиология дыхания

 • Восемь базовых пранаям (согласно Хатха Йоги прадипики)
 • Бандхи (йоговские энергетические  замки)
 • Мудры
 • Работа с вниманием, концентрацией в йоге (дришти)
 • Медитация, различные виды;
 • Различные виды  техник по расслаблению, используемые в йоги (шавасана, йога нидра).

 Prieteni Namastă!! (rom)

Asociația de yoga și inițiativă de modul sănătos de viață ”Antara” împreună cu Universitatea de  Stat de Educație Fizică și Sport al Republicei Moldova invită pe toți  doretori  la cursuri de formare profesională pe specialitatea ”instructor de yoga”.

         Cursuri de  pregătire profesianală instructurilor de yogă va consta din două părți teoria/practica, și trei module ( două teoretice și unul practic), pe obiecte deferite care așa sînt necesare instructurilor începatori, pentru a deveni un profesionist adeverat in domeniul său.

         Cadre didactice al cursulilor: sînt unele dintre cele mai bune și experementați cadre didactice al Universității de Stat de  Educație Fizică și Sport, si de altă parte cei mai experientați și calificați instructori al asociației ”Antara”.

         Durata cursurilor 3 luni, începînd cu luna martie 2020, cursuri vor avea loc în zile de lucru seara luni, mercuri și vineri de la orele 18-00 -21-00 ( USEFS) și sămbăta, duminica 14-00-17-00 teoria și practaica yoga (Asociația ”Antara”) în total 200 ori de teorie și practică.

         La sfârșitul cursului  toți participanții, care au trecut cu succes examenele vor premi certificate de stat aprobate de către Ministerul de educație.

Pentru cei care nu susțin examenele, se va elibera un certificat că a participat la un curs pentru profesorii de yoga.

Condițiile de participare la cursuri:

 • Învățământul secundar complet (BAC) sau studii superiore.
 • Experiență în practica yoga minimum 2-3 ani (este de dorit)
 • Înregistrare preliminară, pe telefon, și plata unui avans mic.

Cursurile se vor petrece în două limbe rus/rom

Numărul de participanți în grup este limitat, pentru toae întrebări sunați la telefon 069365900 Petru.

Programul cursului:

Teoria / discipline generale( 1 parte).

 • Anatomia sistemului musculo-scheletic
 • Fiziologia activității musculare
 • Biomecanica
 • Teoria și metodologia educației fizice
 • Baza pedagogică de formare profesională a unui specialist
 • Psihofiziodiagnostica
 • Teoria și metodologia yogii

Teoria/ Yoga (2 parte)

 • Istoria Yoga
 • Stiluri și direcții de yoga în lumea modernă, surse folosite în yoga (literatură).
 • Filosofia și cosmologia in yoga
 • Aștanga yoga (8 părți ale yoga conform yoga – sutra Patandjali)
 • Structura energetică a unei personae, ( anatomia yogină)
 • Prana, varietăți de prană, funcțiile lor
 • Șatcarma (egiena in yoga)
 • Reguli  generale de siguranță în clasele de yoga
 • Algoritm pentru construirea și conducerea cursurilor de yoga pentru diferite grupuri de studenți
 • Reguli generale și recomandări privind nutriția în yoga.

Practica/ yoga (partea 3)

 • Asana (posturi) – 32 asane de bază
 • Geometrie şi principiile de bază  construirii asanelor
 • Algoritmul construirii secvenţei de asane în clase de yoga
 • Deferite moduri de practica yoga
 • Viniasa, krama, ( legături) folosite in yoga
 • Suksma Viaama ( complex dinamik)
 • Pranaiama ( respirația in yoga)
 • Principalile tipuri de pranaiama
 • Fiziologia resperației
 • Opt pranaieme de bază (conform Hatha Yoga Pradipica)
 • Bandhi
 • Mudre
 • Atenție și concentrare în yoga (driști)
 • Meditația, deferite tipuri
 • Tehnice de relaxare în yoga (șavasana, yoga nidra)
Записи созданы 16

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх